Glöm inte att mäta radon!

För ett säkert resultat ska det mätas radon under eldningssäsongen, som pågår från oktober till och med april. Med våra enkla och billiga mätpaket kan du utföra radonmätningen själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ska genomföras under en period på minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Man räknar med att det idag finns cirka 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Långvarig exponering av höga nivåer av radon ökar risken för lungcancer. Cirka 500 personer i Sverige drabbas varje år av lungcancer på grund av radon. Radon kan tränga in i våra hem från marken, byggmaterial eller vattnet vi använder. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta!

Radonmätning är enkelt

Mätning av radon är enkelt! Beställ hem radondosor och placera dem enligt medföljande instruktioner. När mätperioden är klar skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte.

Då är det viktigt att genomföra en radonmätning:

 • Vid köp eller försäljning av en bostad
 • Vid renovering eller tillbyggnad
 • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystem
 • Vid byggande av ett nytt hus
 • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen
 • Om du misstänker att det finns radon.

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske inte tiden räcker till? Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen. Passa på att göra en radonmätning för att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö. Beställ radonmätning här!

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Snabb leverans
 • Rabatterade priser
 • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
 • Sveriges bästa telefonsupport

Relaterad information
EcoQube – intelligent radonmätare för villaägare
Radonmessung
Radon på arbetsplats